Privacyverklaring


Soundxpression hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Soundxpression kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening, zoals ingezonden formulieren of andere vormen van contact via deze website. Deze gegevens gebruikt Soundxpression uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via formulieren of mail persoonlijke gegevens naar Soundxpression verzendt, geeft u daarmee Soundxpression toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling van de aanvraag of melding.

Bij hyperlinks naar andere websites is Soundxpression niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Soundxpression behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Agenda en nieuws

New Band!! About The Bush

Kijk voor meer informatie op www.aboutthebush.nl

New Site!!

www.rubenleijh.nl